Det var i januar Aust-Agder Blad hadde den første saken om prosessen rundt anbudet for konsertanlegget i Torbjørnshall, og satte søkelys på tidligere ordførers Rune Hagestrands roller i forbindelse med konsertanlegget. Hagestrand leverte kravspesifikasjonen til konsertdelen av hallen, på oppdrag fra Gjerstad kommune. Da anbudet senere ble utlyst leverte Hagestrands firma No Limit Events AS et tilbud og fikk oppdraget med å levere konsertanlegget.

Hagestrand klaget etterpå AAB inn for PFU, og mente avisa hadde brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 2.2, om uavhengighet
  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

  • 4.1, om saklighet og omtanke

  • 4.4, om dekning for titler etc.

  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

AAB mente at avisa hadde dekning for alt som var publisert i saken, og avviste brudd på god presseskikk.

Hele saksgangen i PFU kan leses her.

I tirsdagens PFU-møte konkluderte utvalget med at Aust-Agder Blad ikke har brutt presseskikk overfor Hagestrand. Uttalelsen til PFU følger her:

Pressens faglige utvalg uttaler:

Aust-Agder Blad skrev om en tidligere politiker som hadde vunnet et anbud om å levere lyd- og lysutstyr til Gjerstad kommune. Avisen skrev at mannen selv hadde utformet kravspesifikasjonen for anbudet. Avisen brukte formuleringen «[han] satt på alle sider av forhandlingsbordet». Avisen publiserte også en oppfølgerartikkel der det stod at scenen som mannen solgte til kommunen, måtte leveres tilbake fordi den var for tung å montere.

Klager er den omtalte mannen. Han mener avisen har fremstilt saken som at han har vært med på å vedta kommunens innkjøp. Mannen var politiker i Gjerstad frem til 2019, men opplyser at han ikke har deltatt på et eneste møte der saken ble behandlet. Klager mener saken er overdimensjonert og urimelig fremstilt. Videre mener klager at avisen skulle tatt med mer fra svarene han ga journalisten, samt gitt han mulighet til å svare i oppfølgerartikkelen. Aust-Agder Blad mener å ha dekning for alt som er publisert. Avisen understreker at den ikke har anklaget mannen for noe ulovlig, og mener at saken er godt belyst og dokumentert. Ifølge Aust-Agder Blad har klager fått god mulighet til å svare for seg. Når det gjelder oppfølgerartikkelen, kan ikke avisen se at det var presseetisk nødvendig å kontakte klager.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at klager er næringslivsmann med lang fartstid som politiker i kommunen – blant annet som ordfører – og at han som profilert samfunnsperson må akseptere et kritisk søkelys fra pressen. Spørsmålet her er om avisen gjorde det på en måte som var presseetisk forsvarlig.

PFU kan ikke se at klager hadde krav på samtidig imøtegåelse i den påklagede oppfølgerartikkelen. Utvalget mener avisen måtte kunne omtale problemene med scenen uten å innhente imøtegåelse fra klager. PFU kan heller ikke se at avisens gjenfortelling av den opprinnelige saken ble gjort på en måte som utløste rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Slik PFU ser det, er det avgjørende spørsmålet om Aust-Agder Blad gikk for langt da avisen fastslo i sakens presentasjon og ingress at klager «satt på alle sider av forhandlingsbordet». PFU har forståelse for klagers tolkning av formuleringen: at han var med å gi oppdraget til seg selv, noe det ikke var dekning for. Utvalget påpeker samtidig at dette ikke er den eneste mulige tolkningen av utsagnet. PFU mener utsagnet er en spissformulering med et noe uklart innhold. Utvalget noterer samtidig at de faktiske forholdene, som ikke er bestridt, kommer klart frem i brødteksten. Som PFU flere ganger har uttalt, skal det være et visst rom for spissing og forenkling i journalistikk. Utvalget mener formuleringen kan aksepteres.

Etter en samlet vurdering har Aust-Agder Blad ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2020
Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Sylo Taraku, Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes