Åpner ny seksjon for sedelighetssaker i Agder politidistrikt:–Vi har avdekket flere saker som handler om overgrep på nett

Agder politidistrikt oppretter en egen seksjon som skal jobbe med sedelighetssaker. 11 nye politistillinger er prioritert til å jobbe med fagfeltet.