Politiansatte i Agder mest misfornøyd i landet

Agderpolitiets ledelse kommer dårligst ut i en fersk undersøkelse. Kun en av tre ansatte mener politimesteren og hennes ledergruppe gjør en god jobb.