Trusler mot videregående skoler i Agder

Agder fylkeskommune har lagt ut en melding på sine hjemmesider om trusler mot videregående skoler i Agder. Det skal blant annet ha kommet nye trusler det siste døgnet.

DEL

(Tvedestrandsposten) Siste: Tvedestrand videregående skole melder på sin facebookside at de ikke har mottatt denne type trusler.

Fredag la Agder fylkeskommune ut denne meldingen på sine hjemmesider:

Det har den siste tiden kommet trusler mot svært mange skoler i Norge, inkludert enkelte av våre skoler. Det siste døgnet har det kommet nye trusler. Også disse truslene er vurdert av politiet til ikke å være reelle.

På politiets anbefalinger opprettholder skolene normal skoledag og gjennomfører planlagte arrangementer på vanlig måte. Ved endringer i situasjonen vil det legges ut ny informasjon på agderfk.no – hele tiden basert på politiets vurderinger og deres anbefalinger.

– Det understrekes at hver enkelt trussel blir vurdert individuelt av politiet, og at skolene må melde eventuelle nye trusler umiddelbart til politiet, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.

Uklart om Tvedestrand har mottatt trusler

Rektor Line Marie Poppe ved Tvedestrand videregående skole henviser til Agder Fylkeskommunes hjemmesider for informasjon.

Tvedestrandsposten har ikke klart å bringe på det rene om hvorvidt Tvedestrand Videregående er blant skolene som har mottatt denne type trusler den siste tiden.

Tar det på alvor

Politiet sentralt har lagt ut en pressemelding om de mange truslene på sine nettsider.

Der skriver de blant annet at de falske truslene fremstår for politiet som et forsøk på å skape utrygghet og frykt.

-Vi ser det som lite sannsynlig at intensjonen er å realisere truslene som framsettes. Vi oppfordrer alle til å fortsette å gå på skolen og på jobb, sier Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet, står det i pressmeldingen.

Men selv om politiet mener at disse truslene ikke er reelle, tar de likevel truslene på alvor. Dette påvirker blant annet nødetatenes beredskap, fordi slike falske meldinger kan medføre at politiet må omdisponere ressurser på bekostning av reelle behov.

-Politiet vurderer alltid om det er fare for liv og helse når vi mottar tips eller når trusler fremmes. Vi følger trusselen tett opp, og vurderer fortløpende situasjonen og behov for å sette inn eventuelle tiltak, kommenterer Schjelderup videre i pressemeldingen.

Hvert tilfelle vurderes

Det er i følge meldingen fra politiet satt i gang etterforskning i de politidistriktene som har mottatt trusler, og det er de som i hvert enkelt tilfelle vurderer behovet for å iverksette lokale tiltak. Kripos bistår de distriktene som ber om det.

-Politidirektoratet har dialog med politidistriktene, Riksadvokaten og Kripos, og følger utviklingen nøye, sier Schjelderup.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken