Investerer svimlende 120 millioner i eldreomsorgen

I disse dager er forprosjektet med hensikt å bygge 21 nye leiligheter på Tjenna og en helt ny korttidsavdeling og tilhørende fløy på Frydenborg i sine avsluttende fase. Et grep i hundremillionersklassen for å løfte helse- og omsorgssektoren i Risør.