Gå til sidens hovedinnhold

Støtter forslag om midlertidig stans av afghanretur

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge har hatt en praksis med retur av asylsøkere til Afghanistan. Det er fra en rekke instanser, deriblant fra Amnesty International, advart om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. I lys av dette er det riktig som Arbeiderpartiets stortingsgruppe har gjort å kreve at utenriksministeren kommer til Stortinget og gjør rede for deres sikkerhetsvurderinger knyttet opp mot returpraksis, særlig for tilfellet Afghanistan. Men inntil Regjeringen har redegjort for Stortinget ber vi våre stortingsrepresentanter i Arbeiderpartiet støtte forslaget fra Rødt, SV og MDG om midlertidig stans av retur til Afghanistan. Dette haster!

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har fulgt opp landsmøtets vedtak gjennom å foreslå i Stortinget at regjeringen innfører sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige har økt markant. Vi må forsikre oss om at barnets sårbarhet vurderes nøye i forhold til ekstra sårbarhetskritereier i alle disse enkeltsakene.

- Vite med sikkerhet

Slik Regjeringen nå praktiserer behandling av mindreårige asylsøkere og retur til Afghanistan er det god grunn til å tro at praksis er strengere enn stortingsflertallets ønske. Det er uholdbart at en Høyre- og FrP-regjering sin praksis resulterer i grunnleggende tvil. Skjer returer til Afghanistan på en måte som er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser og er returen til trygge områder av de land det gjelder? Stortinget må med all sikkerhet vite at regjeringen legge riktige sikkerhetsvurderinger til grunn for sin praksis.

Mange, både folk som bor i Risør og flyktninger og asylsøkere som har kommet til oss, har investert mye tid og følelser i et felles lokalt inkluderingsarbeid. Barn blir venner på skolen, blir invitert i bursdager og familier inviteres på tur og søndagsmiddag. Så plutselig kommer frykten. Noen skal sendes tilbake til land der de med god grunn frykter for eget liv og sikkerhet. Politiet kommer om natta og utreisen foregår neste dag. På skolen møter klassekameratene en tom stol og på fotballaget må en ny spiller inn fra reservebenken.

- Hvor trygt?

I Risør er mange, med god grunn, opprørte over dette. Noen føler seg skuffet over å ha lagt store engasjement og sterke følelser i vennskap som plutselig brytes over. De sitter igjen med gnagende spørsmål om hvor trygt det egentlig er for enslige kvinner og barn i Afghanistan? Noen oppretter aksjonsgrupper og noen samler inn penger til rettssaker og klageprosesser. Flyktninger som kastes ut har selvsagt enda støtte grunn til fortvilelse og frykt.

Mindreårige på flukt er verdens mest sårbare barn. Arbeiderpartiet tok vår del av ansvaret nasjonalt da det var en flyktningkrise. Mange av våre lokallag var med på å sørge for opprettelse av mottak for enslige mindreårige.

Vårt engasjement for å sikre at Norge tar sitt internasjonale ansvar og et ansvar i forsvarlig behandling av asylsøknader har dype tradisjoner. Vi kan ikke risikere at dagens Høyre- og FrP- regjering går på kompromiss med dette.

Vi tapte kampen om regjeringsmakten. Men vi har ikke råd til å tape kampen for verdens aller mest sårbare barn.

Kommentarer til denne saken