– Rødt-stemmer avgjør regjeringsskifte

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerRødt samarbeider med Ap om å kaste den mørkeblå regjeringen. Rødt vil ha en ny regjering med en ny politikk og dra Ap mot venstre. Klatrer Rødt over sperregrensen på 4 prosent får partiet 7–8 representanter på Tinget. I valget teller hver stemme. Rødtstemmene kan avgjøre regjeringsskifte!

Selv om Rødt støtter en Støre-regjering og AP er en naturlig samarbeidspartner, er det også mange viktige saker der de to partiene skiller lag i viktige aktuelle spørsmål.

Her er noen saker Rødt og Ap er uenige om og som velgerne må være klar over:

Mot EU

Mens Rødt er mot medlemskap i EU og andre nyliberale handelsavtaler som fremmer mer frihet for kapitalen, har Ap vært et av de fremste Ja-til-EU-partiene og er for eller uklar til handelsavtaler som TTIP og TISA.

Rødt er for å styrke Norsk selvråderett som vi mener er under press og vil verne om norske arbeidsplasser, satse på distriktene og fremme miljøvennlig produksjon. Derfor er Rødt imot at Norge underlegger seg EUs «fire friheter» under EØS.

Så lenge Norge er med i EØS vil vi bruke reservasjonsretten aktivt og har som mål å erstatte EØS med en god handelsavtale. Her er AP og Rødt uenige.

- Gjøre Norge mindre oljeavhengig

Mens Rødt er pådriver mot privatisering av offentlig sektor og mot store, såkalte «velferdsprofitører», er Ap mer uklare og har en historie med privatisering og innføring av styringsmodeller fra privat sektor (New Public Management) Rødt er for at offentlig tjenester og eierskap i Norge styrkes.

Rødt er imot norsk deltakelse i kriger under NATO og USA sin ledelse som i Libya og Afghanistan. Vi mener krigene er viktig årsak til framveksten av IS og flyktningkrisen. AP har aktivt støttet krigene.

Rødt er imot å bruke flere hundre milliarder! på nye angrepsfly og prioriterer forsvaret av Norge fremfor krigseventyr i andre deler av verden. Rødt er imot å stasjonene amerikanske soldater på Norsk jord slik det er gjort på Værnes. AP er for.

Mens Rødt er for å gjøre Norge mindre avhengig av olje og satse mye mer på nye arbeidsplasser. Rødt er for en rask og bevisst satsing på en omstrukturering til ny, miljøvennlig produksjon. Ap er for økt oljeutvinning og for å åpne for utvinning i de sårbare fiskeriområdene i Nordområdene.

AP sin nære historie forteller om et parti som har vært for salg og privatisering av norske statlige selskaper mens de har vært i regjering. Rødt sin nære historie forteller om et parti som hele tiden har gått imot denne utviklingen og er for å styrke norsk kontroll og statlig eierskap.

Mens Rødt mener «Pensjonsforliket» vil føre til mer bruk av private pensjonsløsninger, og at sliterne, kvinner og unge blir taperne, har AP vært med på pensjonsforliket.

Mens AP legger vekt på en «streng og rettferdig» asylpolitikk, er Rødts politikk «human og rettferdig.»

- Sosial beskattning

Rødt har satt sterkt fokus på de økende forskjellene i Norge og i verden. Da AP satt i regjering, økte forskjellene i Norge, også barnefattigdommen.

Rødt vil ikke knytte Norge ytterligere til det Europeiske kraftmarkedet med kabler over Nordsjøen som vi mener vil øke strømprisene, og isteden satse på norsk kraftkrevende industri og elektrifisering av samferdsel. Ap er for kraftkabler.

Rødt vil ha en betydelig mer sosial rettferdig skattepolitikk der de rikeste må betale mer, enn hva Ap har villet. Rødt vil skattlegge multinasjonale selskaper i Norge mye strengere enn Ap.

Dette er eksempler på hvor AP og Rødt uenige. Men avstanden fra Rødt til Regjeringspartiene er større! Det er viktig at velgerne er klar over slike forskjeller mellom AP og Rødt. Ap har i valgkampen vist en viss vilje til å revurdere tidligere politikk.

Det er et godt utgangspunkt for å arbeide sammen. Med Rødt på Stortinget vil Ap merke et vedvarende press for å oppfylle det de lover av motpolitikk, bort fra Høyre og Fremskrittspartiet sin. Velgerne og det offentlige ordskiftet vil merke det.

Artikkeltags