Arbeiderpartiet og prinsippene

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNår ble prinsipper feil? Spør Arbeiderpartiets gruppeleder (Paal Eckhoff Salvesen) og partileder (Jens Høibø). Et veldig viktig og godt spørsmål. Et generelt svar på spørsmålet er/kan være at prinsipper blir feil når de skygger for praktiske og fornuftige løsninger i omstridte saker. Munnhellet «å være fast i prinsippene, men tøyelig i begrepene», har etter min mening derfor mye for seg.

Risør Arbeiderparti har tidligere vist at det er fullt mulig å være tøyelig i begrepene. Partiets prinsipp om at Risør for enhver pris skal opprettholde boplikten, ble fraveket så vel i Flisvika som på Holmen. For ordens skyld: jeg var enige i avgjørelsen i begge sakene, men i begge tilfeller satt avgjørelsen langt inne for partiet, men av hensyn til å få til de nevnte utbyggingene, valgte man å vike fra boplikt-prinsippene. Hadde man valgt å holde på bopliktprinsippet, hadde det sannsynligvis satt en stopper for planene. Altså valgte man en praktisk og fornuftig løsning fremfor å ri et prinsipp.

Så langt om når det viser seg at å ri prinsipper hadde vært feil. Og det var altså etter min mening også feil i den aktuelle saken der jeg mener at partiets hang til prinsipper skygget for en praktisk og fornuftig løsning, nemlig å gi søkeren dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan. At det i denne saken også var enkelte i Ap-gruppa som kunne tenke seg å stemme for dispensasjon, men ble bundet til å stemme mot, synes jeg også er et utidig prinsipp i lokalpolitisk arbeid.

Mer omfattende

Som kjent oppnådde den første søknaden fra Mona og Dag flertall i bystyret. Da stemte Krf og MDG, sammen med de øvrige borgerlige samt enkelte Ap-representanter for

 dette. Ifølge innlegget fra de to Ap-toppene var årsaken til at den nye søknaden ikke ble innvilget at den nye søknaden ble er mye mer omfattende enn den første. Det var argumentet fra Lill Jorunn Larsen og Rune Hansen, og vel også fra de Ap-representantene som stemte ja forrige gang, men snudde denne gangen. (De var for øvrig tause ettersom de denne gang var bundet til å stemme mot.) At man i det ene øyeblikket er villig til å fravike prinsippet om å bevare Risørs etter sigende eneste gjenværende sjønære næringstomt, for så å hevde prinsippet i det øyeblikk byggeprosjektet blir noe  mer omfattende, virker ganske prinsippløst. Det må ha vært lite forlokkende for enkelte Ap-representanter.

Redde seg i land...?

Nå kan man vel si at Arbeiderpartiet på sett og vis redder seg i land ved å foreslå at det utarbeides en ny reguleringsplan for Krana øst og Sagjordet for tydelig å avklare samfunnsmessige utviklingsmål for området. Med andre ord: Man ønsker å få avklart områdets egnethet som næringsområde eller som boligområde. Høres fint ut, men ikke bedre enn jeg kan forstå fremstår det aktuelle området i dag som et blandet område, og at det derfor ikke hadde vært noe problem å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. At fylkesmannen går imot, kan man gjøre lite med, men bystyret kunne under alle omstendigheter vise at dette vil lokalpolitikerne si ja til. Jeg går ut fra at det ikke er «frykt» for fylkesmannen som gjør at man sier nei.

Kanskje det er mer prinsippene…………?

Artikkeltags