- Sjønært næringsområde? Det er 14 meter med strandlinje

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatten om "husdrømmen" på Sagjordet:Ja, det er mange som har sin husdrøm, og Mona og Dag har sin i sine lokaler på Sagjordet.

I denne saken er det brukt mye papir og energi, og vandret frem og tilbake i det politiske systemet i lengre tid. Men saken er fremdeles helt uavklart.

Da den første søknaden om dispensasjon, fra gjeldende reguleringsplan for etablering av en bolig i bestående bygning ble godkjent, skapte det en naturlig optimisme for søkerne. Med utgangspunkt i denne optimismen ble det engasjert arkitekt for å finne gode og praktiske løsninger for familien. Ny og revidert søknad ble innsendt, men NÅ ble det ikke gitt dispensasjon. Nå stemte ALLE i AP, Krf og MDG mot å gi dispensasjon. Med hvilken begrunnelse? Jo, NÅ var prosjektet mer omfattende og derved for stort!

Størrelsen som er problemet?

Bystyrets flertall synes altså at boligen ble for STOR. Spørsmålet som bystyret skulle behandle var nok en gang DISPENSASJON fra planen, og ikke en byggesøknad. Det blir da med forundring en leser at Krf, MDG og noen fra AP ikke lenger stemmer for dispensasjon på grunn av at boligen har økt noe i størrelse. Grunnlaget for avslaget er altså at flertallet ikke vil at søkerne skal ha så stor bolig. Dersom den reduseres så synes saken å være grei. Det er altså STØRRELSE som er temaet, og ikke om det skal være en bolig der eller ikke.

14 meter med strandlinje

Et annet argument som AP bærer frem med stor kraft er at det aktuelle området er et viktig sjønært næringsområde. Jeg holdt på å skrive at DET er nesten et «komisk» argument, men ombestemte meg og bruker heller «uforståelig» argument. Den aktuelle tomta har et areal på 2,5 da og en strandlinje på 14 meter. FJORTEN meter – så her er det virkelig muligheter for store sjønære aktiviteter. Når en ser nærmere på kartet, og ser på utstrekningen av området som er offentlig sikret til grill- og badeplass, og at det på vestsiden er flere boliger i næringsbygget til IMS, så blir det ikke lett å se at området er et viktig sjønært næringsområde. Etablering av en bolig som omsøkt vil falle naturlig inn som en del av den boligbebyggelsen som er der i dag. En kombinasjon med boliger og kontorer fungerer bra, og gir eier en mulighet til å utnytte bestående bygningsmasse.

Når politikerne ikke vil at noe skal skje, så settes det som kjent ned en komite. I dette tilfellet en ny planvurdering av hele området. Dette koster penger, tar lang tid og er helt unødvendig.

Jeg velger å avslutte slik Oddvar startet sitt innlegg i AAB den 1. februar:

Av og til; nei, forresten ganske ofte, er det vanskelig å forstå politikerne.

Artikkeltags