Fredag 8. juni ble bystyrerepresentanter og medlemmer fra Komite for oppvekst og inkludering invitert til Barnas Bystyre, et bystyre som består av elevrepresentanter fra alle grunnskolene i Risør kommune

Da den høytidelige åpningen ble holdt av ordfører Per Kristian Lunden, for anledningen med ordførerkjede. Representantene presenterte seg med navn og hvilken skole de kom fra og vi som tilhørere måtte også presentere oss.

Deretter hadde ordføreren en orientering om hva politikk er og hvordan politikk hele tiden er knyttet opp mot ønsker, økonomi og prioriteringer.

Så var det barnas tur til å stille politikere og administrasjonen spørsmål. Og det var da magien begynt! Dette hadde de tydeligvis tenkt nøye gjennom, for måten de begrunnet sine ønsker og spørsmål på, var noe enhver voksen politiker burde fått med seg. Spørsmålene og ønskene var så godt forberedt at vi vil like å se den politikeren som kke kunne se fornuften i dem. Her var det åpenhet, ærlighet, tydelighet og en prioritert rekkefølge, som det i mine øyne sto respekt av. Dette hadde de virkelig jobbet mye med.

Spørsmålene gikk på alt fra oppussing av toaletter på skolene, dusjveggen mellom dusjene i den gamle gymsalen. De var ikke helt var enig i administrasjonens vurderinger om å prioritere dusjene i svømmehallen først, for «svømmehallen var ikke så gal, bare litt slitt og ekkel» , mens dusjene i andre etasjen, de laget oversvømmelse dersom det dusjet flere om gangen. De hadde også spørsmål om hvorfor vi ikke kunne forby plastposer, og om vi gjorde noe i forbindelse med gummigranulater på fotballbanene.

Her sitter barn og unge forteller oss om hvordan hverdagen og forholdene egentlig er på skolen, og den er nødvendigvis ikke sånn som vi andre går rundt å tror.

Alt var så gjennomtenkt og ble presentert på en saklig og fin måte. For noen utrolige representanter de var!

Ordføreren ledet møtet på en respektfull måte. Det var helt klart at han tok barna på alvor, og sakene de presenterte likeså. Han passet på at alle som rakk opp hånden fikk si hva de hadde på hjertet, og alle fikk gode svar, enten av ordføreren selv, eller av representanter fra administrasjonen. Han takket for alle innspill, og var tydelig på at flere av ønskene var noe vi med sikkerhet ville ta videre til det ordinære bystyret.

Da han på slutten av møtet spurte dem om hva de syns, sier en av elevene at « det er så godt å kunne mene noe».

Ja vil lever i et flott demokrati og vi er trygge på at fremtiden er sikret etter å ha deltatt i Barnas bystyre.

Takk til dere alle!