Mer penger til frivilligheten

Av

Tenk på den sosiale verdien av å tilhøre et godt sosialt fellesskap. Tenk hvor mye økonomi som skapes i lokalsamfunnet gjennom idretten og frivilligheten. Tenk hvor mye helse som skapes – og uhelse som forhindres.