Per Kr. Lunden med flere stemmer enn alle de andre kandidatene til sammen

Per Kr. Lunden har vært ordfører i to perioder. Fortsatt er han det soleklare førstevalget.