Vil sikre at det ikke skjer sosial dumping eller økonomisk arbeidskriminalitet når bedrifter utfører jobber for kommunen

Av

Rødt ønsker at Risør kommune stiller krav mot sosial dumping hos tilbydere når de setter ut tjenester på anbud. Vi vil be om at dette settes opp som sak i bystyret.