Rødt om E 18: – Vi bør stille noen krav

INNLEGGSFORFATTER: Knut Henning Thygesen fra Rødt Risør / Agder.Foto: arkiv

INNLEGGSFORFATTER: Knut Henning Thygesen fra Rødt Risør / Agder.Foto: arkiv

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

Næringssjef Bård V. Birkedal advarer i tirsdagens avis mot konsekvensene for Risør om E-18 flyttes lenger inn i landet. Kommunalsjef Nils Martin Andersen var tidlig ute og advarte mot det samme. Ordføreren er også kritisk. Det er høyst forståelig.

Det er også andre grunner til at de nye veiplanene kan ramme oss. De fortjener også å bli trukket fram, synes jeg: Regjeringen øker avgiftsnivået i Norge til rekordnivå. For de av statens veier som nå prosjekteres og bygges «en masse», regner regjeringen med at bompenger skal finansiere rundt 1/3 av utgiftene av investeringene på over tusen milliarder. Av bompengene vi betaler går i tillegg en femtedel ikke til vei, mye er bortkasta byråkrati. I år tar staten inn nesten elleve milliarder i kassa fra bompenger for å øke utbyggingstempoet. Summen i år er rekordstor og vil øke i åra framover i takt med de store utbyggingene.

VEIER MÅ FINANSIERES, MEN IKKE MED AVGIFTER.

De veiene som bygges må finansieres. De gjør seg ikke selv, så vi må være villige til å betale for de vi vil ha, eller synes vi er tjent med. Men det er grunn til å rette et kritisk blikk på omfanget av veiutbyggingene, tempoet, trasevalgene, prioriteringene og hvordan veiene finansieres. For løsningene rammer i mange tilfeller distriktene, miljøet og folks privatøkonomi.

Det gjelder ikke minst i våre trakter, der strekningen Langangen-Grimstad og ny trase forbi Risør er i full sving eller på tegnebrettet. (De helhetlige planene legges ut rundt første oktober til høring, med åpne møter midt i måneden) Til nå har de høye bompengeavgiftene som vil komme blitt dysset ned av en euforisk veiutbyggingsbonanza, om det er lov å si det sånn.

Den nye 23 km lange veistrekningen Arendal-Tvedestrand som er ferdig om et år har en prislapp på 5,5 mrd. for de 8 minuttene vi sparer. For en tur-retur til Arendal fra Risør blir bompengeavgiften fort over hundre kroner dagen når også den nye veien står klar forbi vår kommune. Omtrent 300 fra Risør har arbeidet sitt i Arendal, 180 i Tvedestrand!

VEIUTBYGGINGSTEMPOET ER IKKE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMT.

Dagens rekordstore veiutbyggingstempo og prioriteringer er i flere tilfeller ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. For at regnestykket skal gå opp for regjeringen, bruker de bompenger. Det er bompenger som gir Nasjonal Trafikkplan (NTP) et ekstra gir, fører til overinvesteringer i stamveier og skyver satsingen på tog ned på lista. Det har også FrP forstått og dempet kritikken av bompenger.

Alternativet til bompengeavgifter, er at Staten tar hele ansvaret for statens veier, slik de gjorde før 1980. Det er jo et fellesansvar, det der. Nå ligger Norge blant landene i Europa som finansierer størst andel av veiene sine med bompengeavgift.

STAMVEIENE ER ET FELLESGODE OG BØR FINANSIERES I SIN HELHET OVER STATSBUDSJETTET.

Det er Rødt sin politikk. Det burde være Norges politikk. Gode stamveier kommer alle til nytte. Det vil være mer rettferdig om veiene blir betalt over skatteseddelen (som har en sosial profil) enn som avgift (som rammer alle likt/flat beskatning) Det vil være mer sosialt og gi bedre prioriteringer, dempe overinvesteringstempoet, være mindre byråkratisk og økonomisk besparende.

Om noen år er trolig ny firefelts motorvei forbi Risør bygd. (En strekning med svært lav årsdøgnstrafikk) Det planlegges at verden kan kjøre forbi oss i hundreogtredve. Fartsøkningen svekker trafikksikkerheten og øker energiforbruket og utslipp kraftig, stikk i strid med sentrale og regionale sikkerhets- miljømålsettinger.

VI BØR STILLE NOEN KRAV

Den veien NTP har utviklet seg gjør at folk, miljø og distrikt blir overkjørt av regjeringen. Det gjelder både bompengepåleggene, farta, investeringsnivået, trasevalgene og den manglende satsingen på kollektivtilbud. Det er ikke slik vi ha det.

Artikkeltags