Politiloggen: Flere stjålne dekk i Risør og Gjerstad

De siste dagene er arbeidshverdagen snudd opp ned for de fleste, også for politiet. Politikontakt Margrethe Solvang forteller om hendelser de siste dagene i Risør og Gjerstad.