Har ansatt ny leder av PP-tjenesten

Risør er vertskommune for det interkommunale samarbeidet for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) øst i Agder. Nå er det ansatt ny leder av tjenesten.