Rekordpromille til sjøs – blåste til 1,8

Loggen til politiet i Kragerø viser at sommeren er her, og meldingene spenner fra blodig voldsutøvelse til mulig påkjørsel av andunger.