• Navn: Svein Andresen
  • Yrke: Fagansvarlig psykisk helse

I over 30 år har stiftelsen Angstringen hjulpet mennesker med å hjelpe seg selv. Nå får Risør sin egen selvhjelpsgruppe, Svein Andresen er blant dem som har jobbet med å få tilbudet til kommunen.

Vi har stor tro på grupper og gruppearbeid, mye spennende kan skje i slike konstellasjoner, sier Svein Andresen. Han er fagansvarlig i psykisk helse i Risør kommune og sammen med Frivilligsentralen har han tatt initiativ til å etablere en såkalt «angstring» i Risør.

– Her kan alle som føler behov komme. Man trenger verken ha en diagnose eller være tilknyttet den psykiske enheten i kommunen for å møte opp, sier Andresen, og forteller at angstringen er en selvhjelpsgruppe og tanken er at etter et par ganger skal gruppen være selvgående og organiseres av dem som bruker den.

Onsdag førstkommende inviteres alle som vil, enten om det er pårørende eller de som ønsker behandling, til et uforpliktende informasjonsmøte på «Nr. 14», senter på psykisk helse i Risør.

– På møtet vil både landsleder for angstringen være med og to lokale igangsettere. Igangsetterne har selv gått i Angstring og jobber frivillig med å starte opp grupper lokalt, forteller Andresen.

Den første angstringen ble startet i 1986, og ifølge stiftelsen selv har de hjulpet godt og vel 7000 mennesker på disse årene.

– Det sies at åtte av ti personer føler en bedring etter å ha vært med i en angstring. Nå betyr ikke det at alle blir helt friske, men det handler om å meste situasjoner og livet sitt på en bedre måte, sier Andresen.

Han håper på en gruppetilslutning på mellom fem og ni personer, og forteller at metodens grunnpilar er gjensidighet.

– Angstring er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som bearbeider sin egen angst i samspill med andre. Gjensidighet er et bærende prinsipp. Alle skal ha utbytte av både egen og felles innsats.

– Hva vil det si å ha angst?

– Angst er i utgangspunktet en positiv ting. Følelsen av å være redd og bekymra har vært med på å redde menneskeheten. Men det kan bli for mye, og hvis det blir hemmende da er det et problem, forklarer han.

Andresen har jobbet 12 år i psykisk helse i Risør, før det på Mauråsen på Vegårshei. Han har god erfaring med gruppeterapi og stor tro på at flere vil få utbytte av lavterskeltilbud som starter neste uke.

– Vi ser veldig gode resultater med gruppeterapi. Ofte er det flere bakenforliggende ting som gjør at folk sliter. Det finnes mange ulike grunner til angst og depresjon. Noen kan føle seg ensomme, mens andre sliter med dårlig selvtillit. Vår erfaring er at det har en positiv effekt å høre at andre har det på samme måte, sier Andresen.

Selv om angstring er en selvgående selvhjelpsgruppe skal de følge en felles arbeidsmetodikk, basert på Angstringens retningslinjer.

– Angstringene opererer ikke med medlemskap. Den enkelte er deltaker så lenge en selv har behov for det. Det understrekes at oppstartsmøtet er helt uforpliktende, og alle er velkommen.