Det melder sykehuset. Førstkommende torsdag, den 20. september, markeres oppstarten av en ny form for oppsøkende virksomhet, som kalles  FACT-team i Aust-Agder.

FACT-teamet gir det som omtales som fleksibel behandling til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene får behandling og oppfølging der de bor og oppholder seg.

– Pasientene med lidelser innenfor psykosespektret kan fungere dårlig på mange livsområder, og har også ofte rusproblemer. Pasientene skal kunne leve meningsfylt og tilfredsstillende etter deres egne behov og krav. Det krever individuelt tilpasset behandling i pasientens nærmiljø, heter det i meldingen fra Sørlandet sykehus.

– Vi som hjelpere og behandlere blir bedre kjent med pasienten på den måten, og kan innrette hjelpen etter hva pasienten trenger og har forutsetninger for å ha nytte av. Vi gir praktisk hjelp og veiledning i hverdagen, heter det videre. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment, som kan oversettes til noe slikt som fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Både Evje og Hornnes, Birkenes, Lillesand, Risør og Arendal har inngått samarbeid om oppfølging av aktuelle pasienter som bor i kommunene.

Les også

– Jeg slanker meg ikke – jeg er min egen folkehelsesjef