Rådmannen vil hjelpe næringslivet ved å gi tilgang til kommunens reservefond

Siden koronautbruddet har diskusjonen gått rundt hvordan man best kan hjelpe næringslivet ut av kneika. Der politikerne foreslo å bruke fem millioner til et eget hjelpefond, vil rådmannen nå gi formannskapet myndighet til å gi næringsstøtte, direkte fra disposisjonsfondet.