Nei i 2009, ja i 2015

Artikkelen er over 5 år gammel

På seks år er det gjort to analyser av områder fra Granitten til Flisvika. I 2009 sa analysen nei, mens i 2015 sier analysen ja.

DEL

I 2008 vedtok bystyre i Risør at det skulle gjøres en vurdering og kartlegging av flere områder i Risør. Blant dem Buvikplatået og området mellom Leideren og Flisvika.

I analysen, som ble utarbeidet av landskapsarkitektene Grindaker i Oslo, ble det framført flere momenter som sa at en utbygging i området, som helhet, ikke var å anbefale, når det gjaldt området mellom Granitten og Flisvika.

I rapporten var det særlig framhevet at både inntrykket fra sjøen og terrengets beskaffenhet var utfordrende. Men også bekymringer i forhold til miljø.

Rapporten fant også at området besto av mye knausskog, en type skog som er særlig sårbar. Kanusskogen er vanskelig å erstatt dersom den fjernes, sto det.

I tillegg til vegetasjonen er det terrenget som gir området karakter.

Kan ødelegge omkringliggende områder

Området fra Leideren til Flisvika bærer preg av å være et kystnært landskap med mye fjell i dagen. Landskapet bærer preg av at formasjonene strekker seg helt ned i vannet.

Området er godt synlig fra sjøen, og dårlig planlegging kan føre til at ikke bare selve området, men også omkringliggende områder mister sin karakter, skriver Grindaker.

Konklusjonen er klar; analysen viser at kun små deler av området er egnet for utbygging. Først og fremst er det i forhold omkring helling, landskapskarakter og synlighet som er problematiske, avslutter de.

Rapporten fra 2015 sier derimot at utbyggingen er egnet, men at hensyn må tas både i forhold til vegetasjon og synlighet fra sjøen.

Hvorfor en ny analyse?

Bernt Tronstad, som har engasjert seg i saken som beboer, stusser på kommunens pengebruk.

– Om man har en analyse fra 2009, hvorfor, fem år seinere, i 2014, bestiller de en ny rapport. Er ikke det et veldig sløs med penger?

Det har gått to bystyrer siden den første analysen ble lagt fram, men Dag Jørgen Hveem (V), som opprinnelig stilte forslaget som ledet til analyse nummer to, mente det var behov for en ny vurdering.

Trengte en til

– Jeg var klar over at det var en rapport fra før, men det var ingen analyse av området som sådan.

–Vi trengte en mer gjennomgående og grundigere analyse, derfor ble denne bestilt, sier han.

At konklusjonen der er at området ikke er egnet, ser han ikke bort fra fortsatt kan bli resultatet.

– Det er fint at folk nå har engasjert seg i saken, og det er selve kjernen i å ha en planprosess som vi har nå.

Ordfører Per Lunden kjenner ikke rapporten til Grindheim, men er ikke enig i at området ikke er egnet for utbygging.

– At men at det ikke er egnet å bygge der, så er det jo helt feil. Det er enormt godt egnet å bygge, men det er bare spørsmålet om hvordan.

Ordføreren har nå tatt initiativ til at saken, i sin helhet, kommer opp på nytt.

– Vi må gi politikerne en ny anledning til å drøfte dette. Derfor har jeg bedt om at skaen i sin helhet kommer opp på nytt, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken