Friskmelder badevannet

Det var på fredag at badeplassene på både Randvik-stranda og Mindalen fikk opp skilt som frarådet bading.