Rekordmange elever har søkt seg hit i år - Risør opplever elevflukt

I fjor søkte 296 elever om plass ved Tvedestrand videregående skole. I år har 425 elever søkt seg hit. Det er en økning på 30 prosent. Risør videregående skole må betale den største prisen for den nye skolens popularitet.