– Gamle teiner fungerer som drapsmaskiner

Av

Anslagsvis 14 000 teinere ligger på bunnen av Norges hav. Nå går Risør akvarium og undervannsklubben sammen om å rydde opp.