Hvordan kan vi avslå søknad om fritak i framtiden om dette blir fritatt?

Av