Gå til sidens hovedinnhold

Har advart gang på gang, blir ikke hørt

Lang, lokal kamp mot selinvasjonen i Risør:

Artikkelen er over 5 år gammel

Rapporter Aust Agder Blad har funnet viser at det ble talt sel med fly i 2003.

–De sier de kom for å gjøre en telling, men det virket som at de bare kjørte forbi på E18, sier tidligere ordfører i Risør. Lederen av Fiskarlaget Sør mener situasjonen i Risør er verre enn andre steder langs sørlandskysten.

Frustrasjon, raseri og oppgitthet råder hos mange Risørfolk og også hos befolkningen i andre deler av Aust-Agder. Etter at Aust Agder Blad satte fokus på selinvasjonens konsekvenser for kystfiskere og fiskebestanden i fjordene, har debatten rast på sosiale og tradisjonelle medier langs i flere kystbyer i sør.

Har gitt opp

En rekke fiskere, fastboende og hyttefolk har vært i kontakt med Aust Agder Blad, for å uttrykke sin frustrasjon i saken. Omkvedet er at det meldt ifra gang på gang fra lokalt hold, men at ingenting blir gjort.

–Jeg har for lengst gitt opp, forteller en hytteier i Sørfjorden, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Samstemte  lokale kilder

Etter at Aust Agder Blad har gått saken etter i sømmene, er går det tydelig fram at Havforskningsinstituttet og Fiskeridepartementet ikke har lyttet til advarsler lokalt. Både fiskerinæring og politikere mener myndigheten her har vært mer opptatt av fredning enn av økosystemer og bærekraftighet langs kysten. Nå er folk som har sloss for å bli hørt i saken gjennom en årrekke er lei: De ansvarlige myndighetene hører ikke allikevel.

Tydelig dokumentasjon

Aust Agder Blad sitter med skriftlig dokumentasjon som viser den lokale misnøyen og bekymringen som er rettet mot Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

I et brev Fiskarlaget Sør sendte til Fiskeridirektoratet 18. november 2013 heter det:

«Fiskarlaget Sør er særdeles kritisk til Havforskningsinstituttets arbeid når det gjelder kartleggingen av selbestanden på Skagerrak-kysten, og vil hevde at instituttet ikke utfører den oppgave de skal gjøre. En er også skuffet over Fiskeridirektoratets likegyldighet når det gjelder oppfølging av sel-forvaltningen på denne del av kysten».

Satte tallet for antall sel til 0

Fiskeridirektoratet inviterer hvert år fiskarlagene i Norge til høring om blant annet sel. Fiskarlaget i Sør ga sitt høringssvar om sel 13.mai 2014 med kopi til Havforskningsinstituttet. Høringssvaret har som tittel «Regulering av jakt på kystsel».

Daglig leder i Fiskarlaget Sør Trygve Bjørnerem skriver om antallet sel;

«Antatt kystsel i Risør Kommune 180 sel, i Tvedestrand 50 sel». Videre beskriver Fiskarlaget Sør situasjonen slik den er beskrevet av fiskere og beboere forøvrig i kommunen.

Trygve Bjørnerem forklarer det slik:

–Fordi de ikke har talt sel på egenhånd i Havforskn. så har de  heller ikke tatt hensyn til våre tall som vi sendte til dem og Fiskeridirektoratet.

Med dette som bakgrunn har de valgt å sette tallene for sel i Aust Agder til null i rapporten «Revidert anbefaling av jaktkvote», og ikke innvilget noen kvote.

LES OGSÅ: Horder av sel i Tvedestrand

Talte sel med fly i 2003

Som Aust Agder Blad skrev sist uke har det, ifølge Havforskningsinstituttet, ikke funnet sted offisielle tellinger av sel i Aust-Agder siden rundt 2003. Da fant man bare 10 sel i hele fylket. Tellingene i Aust-Agder har normalt vært hvert tiende år, men Havforskningsinstituttet åpner nå for å telle hver femte år. Det var sel-pest tidlig på 2000-tallet, noe som kan forklare de lave tallene fra sist telling. Fiskarlaget Sør sin telling i 2013 viser at det er flere hundre.

I et brev datert 7. mai 2014 fra Fiskeridirektoratet til Fiskarlaget Sør sier man at det er politisk bestemt at det skal finnes 7000 steinkobber over hele Norge, og at de skal ha geografisk spredning i henhold til sine naturlige utbredelsesområder. Det skal også telles sel ca. hvert femte år.

Man skriver videre at det talt sel på Sørlandet også i 2006 og 2010 uten store funn. De konkluderer videre med at «tettheten av steinkobber langs sørlandskysten var for liten til at flyfotografering var egnet metode for telling».

Lagde egen telling

Isak Monrad er leder i Tvedestrand og Risør Fiskarlag. Han  var med på å telle for Fiskarlaget Sør i 2013.

–Situasjonen har bygget seg opp over flere år, og i Risør er det verst. Det vi rapporterte  inn er overhodet ikke tatt hensyn til. Da svaret med konklusjonen kom var tallet i statistikken satt til 0! Nå nekter vi å samarbeide med Havforskningsinstituttet, det nytter ikke allikevel. De er ikke interesserte i våre opplysninger.

Fikk blankt nei

Knut Henning Thygesen (R) var ordfører og sendte søknad om felling av sel til Fiskeridepartementet i 2011. Avslaget var blankt nei.

Aust Agder Blad skrev dette om avslaget 3. januar 2011:

«Søknaden om å få tillatelse til jakt på steinkobbebestanden i Risør, er falt på steingrunn. Ifølge et brev fra Fiskeridirektoratet er det ikke bestandsgrunnlag for dette. Direktoratet viser til konklusjoner fra Havforskningsinstituttet. Der heter det blant annet: “Dersom en bestand lever i et naturlig miljø og ikke utsatt for spesielle akutte eller vedvarende negative faktorer, vil et uttak at ett dyr pr. år øke risikoen for utryddelse av bestanden i et hundreårsperspektiv dersom bestanden er mindre enn ca. 50 individer (Bjørge et al., 1994). Små, isolerte bestander (for eksempel bestander av steinkobbe i indre deler av de store fjordsystemene på Vestlandet og langs Skagerrak fra Buskerud til Vest-Agder, bør derfor ikke eksponeres for jakt.»

Som å møte en vegg

Knut Henning Thygesen er svært kritisk til historikk og saksbehandling hos Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

–Vi fikk mange tilbakemeldinger om sel-problemet og vi søkte om å få felle noen dyr. Jeg har aldri opplevd maken til sendrektighet og vanskelighet fra myndighetene som i denne saken. Jeg husker bare de grove detaljene i saken, men da vi søkte om fellingstillatelse var det som å møte en vegg. I tillegg var svarene intetsigende.

Argumentet vi fikk fra Havforskningsinstituttet i Bergen var at selstammen uansett var så stor i Skagerrak at etter avskyting ville det bare blomstre opp igjen med ny sel etter at det var blitt plass i matfatet!

Kjørt forbi på E-18?

–Havforskningsinstituttet sier på sin side at de ikke har vært klar over at problemet har vært så stort?

–Det har de vært klar over! Det er veldig overraskende at Havforskningsinstituttet sier at de ikke har vært klar over noe problem, for dette har vi gjort oppmerksom på mange ganger. Det har også vært svært vanskelig å få gode svar på korrespondansen vi har sendt dit om telling også, sier Thygesen, og legger til:

–De sier de kom for å gjøre en telling, men det virket som at de bare kjørte forbi på E18!

Vært stille en stund

Sel-problemet i Risør har åpenbart fått utvikle seg over tid. Mange har kjempet imot utviklingen. De har sett det på skjæret rett utenfor vinduet på hytta, eller når de har vært på sjøen. Felles for tilbakemeldingene synes å være at man ikke blir hørt når man har forsøkt å si ifra og at det ikke nytter.

Thygesen fortsetter.

–Jeg vet at folk har kjempet og at det nå har vært stille en stund. Folk gir nesten opp fordi man blir så matt av å kjempe mot veggen som er Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Thygesen mener at dette er et stort problem for økosystemene i fjordene.

–Fisken blir nærmest utryddet. Vi i Rødt har et stort miljøperspektiv, og det innebærer også en aktiv forvaltning av bestandene om det så er det elg eller sel. Ingen art må bli for dominerende. Dette er jo kjempeviktig, med tanke både på hygge og næring, for alle som bor her i skjæra, - og hyttegjester og turister. 

- Ingen bryr seg

Kystfisker Sven Åsmund Fiskebekk Risør fortviler over situasjonen.

–Det er ingen vits å sette garn i fjordene lenger. De eter alt i fjorden, Før fikk jeg 200 kg i ett garn, nå får jeg 2 fisk - og vi merker det også ute på sjøen nå. Dette er en plage og frustrerende, selen rensker det reint. Fisken i fjordene kommer ikke tilbake dersom den forsvinner. - Hvem skal man si ifra til, det er jo ingen som bryr seg.

Ordføreren tar ballen

Rett før papirutgaven av AAB gikk i trykken onsdag, tok ordfører Per Kristian Lunden kontakt med avisa. Han opplyser at kommunen nå skal ta initiativ til møte med Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet for å belyse problemet, og få fortgang på en løsning.

Ordfører Lunden ønsker også et møte med omkringliggende kommuner for å diskutere hva de elles kan gjøre med utfordringene.

Vi presiserer

Aust Agder Blad var i kontakt med Havforskningsinstituttet om denne saken i forrige, da seniorforsker Bjørge uttalte seg. Vi har forsøkt å få tak i instituttet på flere måter onsdag, uten å lykkes.

Kommentarer til denne saken