– Skjebnetid for Risør kammermusikkfest

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Risør kammermusikkfest skal feire sitt 30-årsjubileum til sommeren. I alle disse årene har Risør kommune vært vår gode støttespiller. Nå hører vi at det vurderes å kutte kraftig i kommunens bevilgning til festivalen. Derfor vil vi gjerne komme med noen opplysninger, som kanskje ikke er like kjent for alle.

I 2008 kom Risør kammermusikkfest inn på statsbudsjettet. Dette utløste en positiv reaksjon fra lokale krefter. Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune inngikk en avtale om et fast årlig tilskudd til Risør kammermusikkfest. I denne avtalen står det: «Kultur- og kirkedepartementet vedtok i statsbudsjettet for 2008 et fast årlig tilskudd til Risør kammermusikkfest. Det er forutsatt at det regionale tilskuddet til festivalen tilpasses dette. Det regionale tilskuddet utgjør min. 40 % av det totale offentlige tilskuddet.»

For 2019 bevilget Kulturrådet 1,85 mill. kroner til RKMF. For å opprettholde 60/40-fordelingen, måtte det lokale og regionale bidraget minst være 1,250. Risør kommune bidro med 680.000 og Aust-Agder med 650.000.

Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune har i alle år fulgt opp denne unike avtalen som har gitt RKMF en sårt tiltrengt forutsigbarhet når en festival skal planlegges og gjennomføres.

Kammermusikkfesten bidro fra sine første år til å sette Risør på kartet som kulturby og attraktivt reisemål. «Risør kammermusikkfest er landsdelens fremste festival innen klassisk musikk og høster internasjonal anerkjennelse så vel som nasjonal oppmerksomhet årlig», heter det bl.a. i avtalen. Festivalen holder et høyt internasjonalt nivå og er helt i tetsjiktet blant norske klassiske festivaler.

Men hva betyr dette i blanke kroner? Regnskapet vårt viser at festivalen kjøpte varer og tjenester for hele 1.6 mill. kroner i Risør og nabokommunene i 2019. Videre har vi beregnet at publikum la igjen minst 2 mill. kroner i løpet av festivalen. I sommer hadde vi besøkende fra 15 ulike fylker og mer enn 50 prosent av publikum var utenbys fra. Samlet regner vi med at Kammermusikkfesten legger igjen over 3,6 millioner årlig.

Svært mange festivaler har gått konkurs i de årene vi har holdt på. Risør kammermusikkfest har alltid satt tæring etter næring og hatt kontroll. Langsomt har vi også bygget oss opp et «sikringsfond». For det skal ikke mer til enn at det setter inn med skikkelig dårlig vær når vi skal ha konsert på Stangholmen, så sprekker budsjettet med et smell. I år skinte solen og vi solgte over 1000 billetter til Stangholmen. Men vi har vært helt nede i 290. Avlysning har vi heldigvis sluppet til nå.

Kulturrådet fastsetter i disse dager statens bevilgninger til landets festivaler. Vi har fått klare signaler om at rådet ser sin bevilgning i sammenheng med fylkets og kommunens. Rådmannens innstilling på at kommunens bidrag tilnærmet halveres, vil sannsynligvis føre til en halvering i overføringen både fra stat og fylke. Slik vil beslutningen medføre at festivalen minst må halveres i omfang, med avgjørende konsekvenser for kvalitet og nivå.

Er dette et godt valg av Risør kommune?


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken