I snart 30 år har Risør vært en del av den store musikalske verden

Foto:

Av
DEL

MeningerSamme med bl.a. Mozart, Schumann, Schubert, Beethoven og Brahms, de store mestrene, blir ny musikk skapt og formidlet til oss, og de musikalske grensene blir flyttet. Her spiller tradisjonene på lag med ukjente toner og krever vår oppmerksomhet - fra det lavmælte til det store volumet, fra den lille scenen i private stuer til det store uterommet i Risørs vakre skjærgård.

Risør er det ideelle stedet for en kammermusikkfest; nært, vennlig og intimt. Langt fra den store verden, men likevel en del av den. En nasjonal stolthet i vår egen region.

Siden 2008 har Risør kammermusikkfest vært fast post på Statsbudsjettet. Det har vært en forutsetning; det regionale tilskuddet til festivalen skulle tilpasses det statlige og utgjøre minimum 40% av det totale offentlige tilskuddet. Det kommunen bevilger, bevilger også fylkeskommunen. Avtalen understreker Risør Kammermusikkfest sin posisjon i Agder. Dette er en festival hele landsdelen ønsker og eier. Avtalen gjør det mulig å arrangere en av Norges beste musikkfestivaler i vår egen landsdel.

Det tar mange år å bygge opp gode kunst- og kulturprodukter. Det krever klokskap å beholde dem. Som tidligere kultursjef i Aust- Agder fylkeskommune har det vært viktig å ivareta kunst- og kulturarrangementer og få være med å utvikle de gjennom tilrettelegging,blant annet å bidra til å gi festivalene forutsigbar økonomi. Da kan festivalens kunstneriske ledelse bruke sin kompetanse på å skape den gode festivalen.

Aust- Agder fylke er heldige som fortsatt har et mangfold av festivaler i regionen til glede for oss som bor her og de som besøker oss. Risør kammermusikkfest er i en særklasse og en nasjonal stolthet i landsdelen vår, og et viktig element i å markere Risør som en kunst- og kulturkommune.

Signaler fra Risørs rådmann om en drastisk reduksjon i bevilgningene til Risør kammermusikkfestival fra budsjettåret 2020, er ,om det blir vedtatt , en alvorlig utfordring for Risør kammermusikkfest.

Det kan fort også være slutten på en unik samarbeidsavtale mellom Risør kommune og Agder Fylkeskommune. Denne avtalen er knyttet tett sammen med støtten fra Norsk Kulturråd. En reduksjon i det regionale tilskuddet vil også føre til reduksjon i den statlige bevilgningen. Det vil kunne få store konsekvenser for Risør kammermusikkfest. Uten Risør kammermusikkfest på det kunstneriske nivå musikkfesten har nådd, blir Risør kommune og Sørlandet en viktig kulturinstitusjon fattigere.


Artikkeltags