Pr. i dag er det nærmere 140 kunstverk som pryder det offentlige rom i Risør. Dette er en fantastisk samling og vi berømmer det arbeidet som er gjort for å registrere kunstverkene.

Risør kommune har en av de beste ordningene i landet på kunst i offentlige rom knyttet til byggeprosjekter.

Det som mangler er et budsjett som kan brukes mer fritt; altså til innkjøp av kunst fra for eksempel utstillinger.

Den syrisk-palestinske flyktningen og kunstneren Imad Alwahibi åpnet sin tredje kunstutstilling i Kunstparken Lørdag 14/5. Imad kom til Risør i 2017 og har siden 2020 studert ved Kunstakademiet i Bergen. Han har fortsatt sterk tilknytning til Risør.

Imad viser tegninger, malerier og installasjoner. Pigger og avstand er gjennomgangstema i verkene. Utstillingen tas ned til søndag 29/5.

Tiden som papirløs flyktning på utsiden av samfunnet har gjort noe med meg, sier Imad til AAB 13/5,

- Det er opplevelsen av urettferdighet og utenforskap som gir meg skapertrang.

Tematikken som Imad setter søkelyset på er høyaktuell og universell. Den går dessuten rett inn i Risør kommunes mål om å «opprettholde og viderutvikle sin posisjon som kulturkommune» og at «innvandrere skal inkluderes og kvalifiseres til videre utdanning og arbeid» (Jfr Kommuneplan 2019-2030).

Undertegnede orientete kulturutvalget om Imads utstilling og presenterte følgende initiativ i møte onsdag 18/5 og meldte dette som sak til neste utvalgsmøte 22/6:

Kulturutvalget bør diskutere kriterier/rammer for innkjøp og sammensetning av et kunstnerisk råd/en innkjøpskomité.

Det er ønskelig at Kulturutvalget er pådriver for å utarbeide en plan for utsmykning av det offentlige rom og samtidig viser en offensiv holdning til innkjøp av lokale kunstneres arbeid, som er universell og speiler vår tids viktige tema.

Vi mener at Risør kommune bør verdsette Imads arbeid og gå til innkjøp av et/flere av hans kunstverker, som illustrerer og konkretiserer sentrale verdier i Kommuneplanens samfunnsdel.

Kultururutvalget bør argumentere for at det avsettes midler til «frie innkjøp» av kunst fra disposisjonsfondet og fremme saken til politisk behandling i formannskap/kommunestyre.