– Vi ønsker at tilflyttings-veksten skal fortsette!

Artikkelen er over 5 år gammel

Området rundt Sandnesfjorden, Grimsland og mot Åkvåg har hatt en særdeles positiv tilfytter-utvikling de siste åra. Nå er velforeningen der ute redd for at farta skal dabbe av.

DEL

– Veksten som området langs Sandnesfjorden har opplevd de siste åra er jo mye knyttet til Sprekleiv. Et kommunalt byggefelt som velforeningen her ute i 1998/99 presset på kommunen for å få realisert den gang. Det var ikke ubetydelig skepsis å spore i kommunen, den gang, da særlig knyttet til om dette skulle bli en suksess, men det vil jeg jo si at det absolutt ble, sier Arvid Sollie, som er leder for OSS vel.

Utviklingen videre blir privat

Spirekleiv er byggefeltet ved Karolina, som er et kommunalt byggefelt. En av utfordringene som kommunen har med videre boligsatsing på Sandnes-siden, er at nesten alle områdene er på private grunneieres hender. Derfor er en videre satsing i disse områdene svært avhengig av at private stiller sine eiendommer til disposisjon for en slik utbygging.

I kommuneplanarbeidet gjorde kommunen nettopp det. Den henvendte seg til velforeningen for å få innspill på fremtidige områder som kunne være egnet for utbygging. Den utfordringen tok grunneierne, og tre nye områder ble lagt inn i arealplanen til kommuneplanen. Det er tre områder i Trollbergvika, der rundt 30 nye boligenheter kan komme på plass.

Ikke gjøre jobben to ganger

En av de grunneierne var Håkon Nipe. Han har allerede prosjektert et hyttefelt på sin tomt i Trollbergvika, i tillegg til det nye boligfeltet som nå er under planlegging.

–Vann og avløp skal han trekke uansett til hytteanlegget, men velforeningen ønsker at kommunen skal komme på banen med de samme tjenestene til de nye boligfeltene, slik at man kan slå to prosjekter sammen til ett, sier Hope.

–Det blir fort uforholdsmessig å trekke disse tjenestene til hyttefeltet, og ikke ta boligfeltet i det samme. Det er både uvettig og blir mye dyrere, sier Hope.

–I tillegg fikk jeg telefon fra en klynge hyttebeboere som bor litt lengre ut for Trollbergvika. Ganske pengesterke eiere som ville spørre om anlegget vi skulle legge kunne dimensjoneres til å inkludere dem også, sier Hope.

–Det er ikke bare de fastboende, og de nye feltene som er planlagt, som er med på dette, men også turistene, som ønsker å delta finansielt, sier han.

Vil ta det med i planen

Nå har velforeningen vært i kontakt med kommunen, og lovnaden er i det minste at saken skal vurderes tatt inn i planverket fra høsten.

Det bekrefter Einar Werner Frøyna, som er av avdelingsleder for teknisk tjenester.

– Risør kommunes plan for nye vann og avløps-prosjekter skal rulleres som en del av handlingsprogram og økonomiplan, frem mot politisk vedtak i august.

–Innspilla fra OSS-vel er med i den rulleringen, og politikerne kan prioritere dette til høsten, i forhold til andre vann- og avløps-prosjekter som er med i planen, sier han.

Større barnehage enn skole

Velforeningens representanter sier at de ikke ønsker å benytte anledningen til å klage på behandlingen saken før, men ønsker kun å flagge sine ønsker og bekymringer for tiden som kommer.

–Det er ganske unikt at et distrikt har flere barn i barnehage enn skolen. Det sier noe om hva som har skjedd med området de siste åra. Det har kommet mange unge mennesker til Sandnes-området og særlig Spirekleiv, de siste åra. Vi vil ikke at denne utviklingen skal stanse, sier Hilde Øyen, som er sekretær i OSS vel.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken