Generasjonsskifte i Kunstparken

Styret i Kunstparken byttes ut med yngre krefter. I tillegg skal kultursjefen blande seg mer enn tidiligere.