Vil flytte småbåthavnen i Hasalen

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

I et brev til kommunen skriver lederen i det lokale fiskerlaget at en ny småbåthavn i Hasalen ikke lar seg kombinere med fiskeriinteresser i området.

DEL

– Fiskerne kan ikke akseptere at et slikt dette stedet, og ønsket at eventuelle planer skrinlegges, før det går prestisje i dette, skrev Isak Monrad, leder i Tvedestrand og Risør Fiskerlag, i brevet.

Bystyret i Risør gikk i slutten av januar inn for å starte en planprosess for småbåthavn i Hasalen. Det skjedde med solide tjuetre mot seks stemmer, til tross for at flertallet i miljø- og teknisk komité vraket forslaget i desember.

Vedtaket begeistrer ikke lokale fiskere.

– Går for langt

I forrige uke var Isak Monrad i møte med kommunen.

– Vi foreslo at småbåthavnen skulle legges nærmere Skomakerskjær. Det skulle tas videre, forteller han til Aust Agder Blad, og karakteriserer møtet som positivt.

– Hva mener du med at planene må skrinlegges «før det eventuelt går prestisje i dette?»

– Slike saker går ofte altfor langt før en høring. Da er det som regel for sent. Vi hadde heller ikke fått noen opplysninger om havnen. Vi ønsket å komme med vårt synspunkt tidlig i saken, sier Isak Monrad.

Trangt

I brevet skriver han at det allerede er så trangt at det til tider kan være problematisk å manøvrere inn til fiskerikaia.

– Småbåthavnen vil komme i veien, spesielt for de større båtene. I tillegg er det et sted hvor is og vind kan gjøre det enda vanskeligere, forklarer Isak Monrad, som henvender seg på vegne av lokale fiskere.

Ingen innsigelser

Etter en henvendelse fra Risør kommune om eventuelle innsigelser fra Kystverket, fikk de følgende svar i februar:

- Kystverket Sørøst har på nåværende tidspunkt ingen vesentlige merknader til eventuelle igangsettelser av planarbeid i området.

Det er fortsatt et krav om at det skal være 0,7 parkeringsplass per båtplass.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken