Smijernssikring av Melkeveien

Observante sjeler har trolig fått med seg at Risør kommune, de siste ukene, har jobbet i Melkeveien.