Risør vurdere å stenge skolene fra mandag

Ordfører Per Kristian Lunden mener skolene i Risør bør stenges i to uker fra førstkommende mandag.

DEL

- Kommunens kriseledelse har nytt møte fredag. Jeg har i dag bedt rådmannen fram til møtet konsekvensutrede hvordan kapasiteten er og vil bli innen kommunens helse- og omsorgstjenester. Folkehelseinstituttet (FHI) sier vi må forberede oss på at inntil 25 prosent av befolkningen kan bli smittet. Det vil si 1700 personer i Risør. Vår oppgave er å begrense spredningen og prøve å redusere kritiske topper av spredning, karantener og sykdom. Samtidig må vi ha kapasitet til å ivareta de som smittes og blir syke, sier ordfører Per Kristian Lunden i en pressemelding.

Han mener det må tas hensyn til hvor mange sykepleiere og helsearbeidere må være hjemme for å passe barn, før avgjørelsen om å stenge skolene tas.

– Jeg har bedt rådmannen vurdere konsekvensene av å stenge skoler og barnehager fra mandag. Dette vil også innvirke på andre sektorer, ikke minst helse og omsorg. Hvis mange sykepleiere og helsefagarbeidere må være hjemme for å passe barn, vil det være kritisk. Vi må legge helsefaglige råd til grunn for å stenge skolene, men min foreløpige oppfatning nå er at skolene bør stenges i en periode på to uker. Avgjørelsen kan bli tatt i morgen. Jeg håper det også komme en nasjonal instruks eller pålegg som sier noe om dette. Jeg har fått mange henvendelser fra foreldre som er engstelige for å sende barna på skolen. Her må vi som kommune og skoleeier ha en tydelig og begrunnet holdning så snart som mulig, sier han.

Ordfører savner klarere meldinger fra statlig hold vedrørende koronaviruset.

– Jeg bruker nesten all min tid på korona og smittebegrensning nå, og det samme gjør mange ansatte i kommunen. Jeg savner virkeligere et tydeligere grep og klarere meldinger fra statlig hold, slik at kommunene slipper å gjøre en rekke avgjørelser på egen hånd og uten trygghet for at vi for eksempel ikke pådrar oss erstatningsansvar eller store økonomiske tap. Det er ikke nok å teste og telle, her må åpenbart samfunnet «stenges ned» i en periode for å redusere smittespredning. Danmark har et helt annet grep om dette og våre statlige myndigheter er alt for tilbakeholdne etter min oppfatning, sier Lunden.

– Selv er jeg frisk og rask, men har gitt meg selv reiseforbud og arbeider mye fra hjemmekontor. Jeg må blant annet avlyse en lenge planlagt privat tur til London neste helg. Jeg ber også rådmannen til møtet i morgen legge fram reiseråd og reiserestriksjoner for ansatte i Risør kommune. Disse må hjemles i lov og forskrifter. Jeg var forrige helg i et bryllup i Rondane i Sel kommune. På fredag var det en korona-smittet i den kommunen. I går var det 19 smittede og 1000 i karantene. Det er mye i en kommune med under 6000 innbyggere. Det har gitt meg en påminning om hvor raskt dette sprer seg og hvordan det kan lamme viktige samfunnsinstitusjoner hvis vi ikke forbereder oss og handler raskt. Sel kommune har ellers vært veldig flinke med informasjon til innbyggerne, og det er det viktig at også Risør er, sier ordføreren.

Artikkeltags