Stig Sandmo

Jobbjegeren

Ifølge arbeidsgiveren Durapart har Håkon Sandvik skaffet jobb til et hundretalls arbeidssøkere. Han selv er litt mer beskjeden og sier at tallet er rundt hundre. Uansett tall, har oppgaven hans med å skaffe jobb til folk, blitt en livsstil.
Publisert