– Jeg kunne ikke stå bak fortsatt boplikt

Da nominasjonsmøtet i Risør Arbeiderparti endelig skulle vedta valglista hadde tre navn forsvunnet fra det opprinnelige forslaget. Boplikten får delvis skylden.