Helårsbyen Risør

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerAust Agder Blads redaktør synes i avisas leder lørdag 27. mai at bopliktdebatten i Risør bystyre er blodfattig og mangler fakta og perspektiver. Det kunne jo vært veldig fristende å utfordre avisa til å gi oss de fakta og perspektiver som bystyredebatten mangler. Det hadde ikke vært urimelig i den saken som skaper de tydeligste politiske skillelinjene i risørpolitikken. Og ikke minst siden verken vi politikere eller rådmannen, i følge redaktøren, evner å forberede og ta den bopliktdebatt som Risør fortjener.

- Vi blir ferieby på 10-15 år

Vår hypotese, og her tar vi forbehold om medias evne til forenkling av kompliserte saker, er at AAB nok vil slite med å finne klare og åpenbare fakta i denne saken. I alle fall målt i utvikling, effekter og tydelige årsakssammenhenger på kort sikt. Men vi er rimelig sikker på at ved å ta bort boplikten vil Risør mer og mer gå over til å bli en typisk ferieby og feriekommune. Det tror vi vil bli en utvikling vi kan måle over en periode på for eksempel 10-15 år. Men det er også mange andre forhold som vil påvirke utviklingen, som sysselsetting, vei- og togforbindelser, boligpriser og mye annet. Det er altså vanskelig å skille ut boplikt eller ikke som eneste faktor i et utviklingsbilde. Det er en tydelig erfaring fra andre kommuner.

Lederskribenten mener også vi bør ta bort slektskapsunntaket og ha en strengere og mer konsekvent boplikt i Risør. Dette er selvsagt en politisk avveining der vi setter flere hensyn opp mot hverandre. Vi mener det blir for strengt å ta bort arveunntaket og går dermed bevisst inn i en ordning med boplikt som er mindre «effektiv». Men vi ser samtidig flere eksempler på at boliger som har vært arvet og brukt som feriebolig ved neste salg går tilbake til helårsbolig. Det sørger boplikten for. Uten boplikt ville disse husene trolig forblitt feriehus og bidratt i en utvikling mot feriekommunen.

Påvirk gjerne

Det er ikke bare Risør Arbeiderparti som har programfesta en holdning til boplikten. Det har vel mer eller mindre alle partier. Det er klargjørende overfor velgerne og etter vår mening en helt riktig måte å markere synspunkt i en så viktig sak. Vår programformulering har kommet etter grundig debatt i partiet og etter å ha lyttet til mange interessegrupper i hele kommunen. Vi oppfatter at det er stor oppslutning om boplikten i befolkningen i kommunen. Velgeroppslutningen om partier som ønsker boplikt tyder også på det. Vi har ellers en åpen låvedør for nye medlemmer i partiet som vi mer enn gjerne vil skal delta i programdebatten og alle andre debatter før neste lokalvalg.

Et par fakta-innspill til slutt:

Det er ikke nødvendig å bruke penger på dyre advokater for å skaffe seg en feriebolig i Risør. Det er hytter til salgs i ulike prisklasser på mange attraktive steder i kommunen. De som vil bo nær sentrum kan kjøpe leilighet i Flisvika eller på Holmen. Her er det plass til folk som vil bo fast eller bare i deler av året.

Skatt

Et stort dilemma, som ble trukket fram av mange i bystyredebatten, er at kommunens inntektssystem forholder seg til bosatte i kommunen, ikke feriegjester. Dette skjer samtidig med at mange deler bosted i ulike deler av året og også frigjør arbeid fra et bestemt oppmøtested. Slik reglene er i dag er det bare mulig å ha bostedsadresse i én kommune. Vi får overført penger for hver innbygger og trenger vekst i innbyggertallet, altså folk som er folkeregistrerte i kommunen. Og gjerne mange feriegjester i tillegg. Hvis Finansdepartementet ville godta delt beskatning mellom flere bokommuner, kunne det gitt en helt annen debatt om boplikten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags