Helse og sentrum – sammen

Grønn og Eckhoff

Grønn og Eckhoff

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerI løpet av kort tid skal politikerne i Risør vedta en av de viktigste helsepolitiske satsingene i kommunen. Samtidig kan de komme til å påvirke utviklingen av sentrum i byen på en positiv måte. Legges nemlig helsehuset til sentrum, da fortrinnsvis i Tjenna-området, betyr det positive ringvirkninger for sentrumsutviklingen.

Selv om sentrumsutvikling ikke skal være grunnen til at helsehus etableres, er det viktig å tenke helhetlig når kommunen planlegger så viktige etableringer som dette. Sentrum i Risør er unikt. Vi har hittil klart å bevare virksomhet der, selv om det ikke alltid er lett. Handel i sentrum er sårbart. Det er handelslekkasje til nabobyer og handling på nettet. Derfor er det viktig at aktivitet også i kommunal regi legges til områder hvor det påvirker annen virksomhet positivt. Det er ikke vanskelig å tenke seg at aktivitet knyttet til helsehuset også betyr noe for lokal handel og annen virksomhet i sentrum. Risør har et konsentrert sentrum med de fleste tilbudene i kort avstand til hverandre, noe som har stor betydning for dem som av ulike grunner må til sentrum. Nå får de enda en grunn med nytt helsehus.

Samlokalisering av helsetjenester er både fornuftig og en del av myndighetenes helsepolitiske strategi. Å samle flere ulike helseprofesjoner under samme tak er både fornuftig og tidsbesparende, ikke minst for pasienter som nå kan få tjenestene samlet på ett sted.

Det er viktig å plassere et slikt helsehus på et sted der det er lett tilgjengelig, både til fots, sykkel og bil. Det bør derfor være i nærheten av tettbebygde strøk og det bør ha parkeringsplasser. I tillegg bør bygget være formålstjenlig og praktisk utformet. De ulike alternativene i sentrum tilfredsstiller behovene, slik sett.

Å legge et helsehus til helseparken i Caspersens vei, i det tidligere Kitronbygget kan virke fornuftig. Bygget er stort, det har godt med parkeringsplasser og det byr på luft og utsikt. Men, det er ikke i gangavstand for mange. Besøk til helsehuset må i stor grad baseres på bruk av buss eller bil. Bussene går ikke for ofte i kommunen. Å basere tilgjengelighet på bruk av bil, går imot miljøhensyn og øker trafikken i Caspersens vei unødvendig.

Utredningen kommunen har foretatt viser at bygget i Caspersens vei, slik det er nå ikke egner seg til den type samordna helsetjenester som ønskelig. Bygget må utvides og endres, noe som innebærer større ombyggingskostnader. Selv om bygget har 6000 kvadratmeter til rådighet, tilfredsstiller det ikke viktige krav til slike helsehus med tanke på utforming og grunnflate i viktige områder av fellesarealene. Det er med andre ord ikke bare å flytte inn, men en kostnadskrevende ombygging må til.

Det viktigste argumentet likevel, er de som utgjør kjernen, selve poenget med et helsehus, nemlig legene og fysioterapeutene, samt tannlegene. De har klart uttrykt et ønske om å holde til i sentrum. De er alle selvstendige næringsdrivende og kan bestemme selv hvor de vil holde til.

Et helsehus uten svært viktig nøkkelpersonell som leger og fysioterapeuter er meningsløst.

Artikkeltags