– Politiet må flytte til Akland

Innleggsforfatter Gunstein Dalane til venstre.

Innleggsforfatter Gunstein Dalane til venstre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Gunstein Dalane mener politiet ikke har noe i sentrum å gjøre.

DEL

MeningerI AAB for 26. mars hadde Kjersti Grannes et interessant og velskrevet leserinnlegg hvor ho bl. a. reflekterte over Aklands muligheter etter at ny E18 er kommet på plass. Akland har allerede i dag en sentral beliggenhet i Risør kommune. Minst like sentral vil beliggenheten bli i en framtidig storkommune som etter all sannsynlighet vil tvinge seg fram om ikke mange år.

Politiet på Frydendal må ikke skje

I nevnte utgave av AAB er det en artikkel om «Hemmelighold om nytt politihus». Hemmelighold er vanligvis ikke noe som gavner allmennheten. Når det er snakk om hemmelighold, må det være noe som ønskes holdt skjult. Det skaper grobunn for spekulasjoner. I dette tilfellet er det nærliggende å tenke på kommunehuset på Frydendal, særlig når det står å lese at Risør kommune og Rose eiendom har undertegnet taushetserklæring med Politiet. Rådmannen ønsker som kjent å flytte kommunens administrasjon fra Frydendal til bysentrum. Kan han da få inn Politiet som leietaker på Frydendal, har han langt på veg nådd sitt mål.

Dette må ikke skje! Kommunehuset må fortsatt få være kommunehus. Vegen fra bysentrum opp til Frydendal kan vel ikke være uoverkommelig lang? For dem som bor på Viddefjell og Randvik-området og for alle andre i kommunen (muligens med unntak av bysentrum) er Frydendal en grei beliggenhet. En slipper parkeringsproblemer som en til tider kan ha i sentrum.

 

Akland er rett

Politiet skal, etter det jeg har forstått, betjene et større distrikt enn Risør sentrum. Hvis det tar 10 minutter å kjøre fra Frydendal til Akland, vil en lokalisering til Akland bety at Politiet ved utrykning vil kunne nå fram til de fleste steder 10 minutter tidligere enn ved lokalisering i sentrum/Frydendal.

Derfor: lokaliser Politiet (og nødetatene) slik at de kan nå raskest mulig fram ved utrykning. Da er Aklandsområdet rett sted. Risør kommune er mye mer enn Risør by. Politidistriktet er også langt mer enn Risør kommune. La oss ikke gå baklengs inn i framtida.

Artikkeltags