Risør kommune og Mårkleiva-utbygger møtes

Kommunen er fornøyd med Sør Boligs oppfølgning i Mårkleiva, så langt.