213 barn lever under fattigdomsgrensa

Artikkelen er over 2 år gammel

Oversikten til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet viser nedslående tall for Risør og Gjerstad. I Risør defineres 162 barn inn under barnefattigdom.