53 prosent går til pensjon

STOR POST: 968 millioner kroner ble betalt ut i ulike tygdegoder i Risør og Gjerstad i fjor. I Risør er det særlig alderspensjon er toneangivende i statistikken, mens Gjerstad scorer høyt på andelen uføretrygdede.Foto: scanpix

STOR POST: 968 millioner kroner ble betalt ut i ulike tygdegoder i Risør og Gjerstad i fjor. I Risør er det særlig alderspensjon er toneangivende i statistikken, mens Gjerstad scorer høyt på andelen uføretrygdede.Foto: scanpix

Trygdetall kan være oppløftende lesning. Om andelen kroner utbetalt går til barnetrygd eller foreldrepenger kan fremtiden se lys ut for et lokalsamfunn. Slik er det ikke i Risør.

DEL

Trygdetallene forteller om en aldrende by: 

I Risør ble det i 2018 utbetalt 711 millioner kroner via ulike stønadsordninger. Det betyr nesten to millioner kroner hver eneste dag av året gikk til alt fra barnetrygd til uføretrygd og alderspensjon. Men der høye utgifter til barnetrygd hadde tegnet godt for Risør, er bildet et helt annet.

Majoriteten av utbetalinger i Risør går ikke uventet til pensjonsforpliktelser. Hele 53 prosent av utbetalingene går til denne posten. Det utgjør hele 379 millioner kroner av potten.

Sett opp mot nasjonale tall ser man at Risør trolig har en demografi som ligger langt over snittet. Der er nemlig andelen alderspensjoner godt under Risørs gehalt, med 46 prosent. Den samme prosentsatsen har Aust-Agder fylke, mens den for Vest-Agder ligger under landet for øvrig på 45 prosent.

Varslet lenge

NAV-leder Hege Kirkhusmo bekrefter dette. Tallene forteller om en samtid og en fremtid som blir stadig mer utfordrende.

– Dette tegner at Risør har en særlig aldrende demografi, noe som har vært uttalt og advart fra kommunens helse- og sosialsjefer i en årrekke, sier Kirkhusmo.

– Og utviklingen på dette feltet vil bare øke i årene fremover, viser prognosene, sier hun.

Den nest største utbetalingspotten for Risør del går til uføretrygd. Nesten én av fire trygdekroner går til denne posten, og hele 171 millioner kroner gikk ut av fellesskapets kasse til denne gruppen i fjor. Utav den totale NAV-potten utgjør utbetalingene 24 prosent.

Her er Risør helt på linje med kongeriket, der utbetalingene til uføretrygdede også utgjør 24 prosent. For Aust-Agder er tallet marginalt høyere med 25 prosent.

Stor debatt rundt uføre

– Risør er ikke i noen særstilling her, og trenden viser denne som økende over hele landet. Det som kanskje er mest urovekkende i uføretallene er at det er særlig gruppa under 30 som øker, sier hun.

Kirkhusmo sier det foregår intens debatt rundt ordningene fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd og sosialstønad, og at balansen nå ikke nødvendigvis er god.

– Stortinget diskuterer dette også om dagen, og det blir spennende å se hvilke svar de kommer opp med for fremtiden, sier hun.

– Den store snakkisen er rundt innstramningene i regelverket for arbeidsavklaring, der det har blitt en reduksjon på antall år. Vi ser jo folk som kanskje kunne gått lengre på avklaringsstønad, men som sendes over til uføretrygd og sosialstønad. Det er ikke bra, sier hun.

Betaler 103.000 hver til trygd

Risør scorer derimot skyhøyt på ett parameter. NAV regner ut summen av kroner utbetalt per innbygger i en kommune. Der snittet i Norge ligger på 81.000 kroner, er snittet i hele Agder på 88.000 kroner. I Risør er snittet på over 103.000 kroner.

Andelen trygdeutbetalingskroner i Risør, per innbygger, er tredje høyest i hele Aust-Agder fylke, kun slått av Bygland og nabokommunen vår Gjerstad. Der utbetales nemlig 104.487 kroner per innbygger i ulike stønader.

Gjerstads øvrige NAV-regnskap for 2018 er ikke helt ulikt Risørs. Kommunen scorer på landssnittet i forhold til andelen personer som hever alderspensjon, med 46 prosent av utbetalingene, oppsummert til 119 millioner kroner.

Større uføreandel

Der Gjerstad avviker noe i forhold til naboene er på utbetalinger til uføre. Nesten tre av ti trygdekroner går til denne type utbetalinger i Gjerstad, med 28 prosent og en total sum på 73 millioner kroner.

Gjerstad er derimot ikke unike i denne sammenhengen. De må se seg slått av både Froland, Åmli og Iveland i statistikken. Hos sistnevnte er hele 36 prosent av utbetalingene dedikert til uførsektoren.

På fylkesnivå er det store endringer i utbetalingsbildet fra 2017 til 2018. Alderspensjonsutgiftene har gått opp med fem prosent og endte på 12,2 milliarder kroner, mens uføretrygdutbetalingene har økt med seks prosent i hele Agder, til 6,5 milliarder.

Mest ned går utbetalinger til enslige, foreldrepenger og barnetrygd.

På den positive siden går også utgiftene til dagpenger ned med hele 31 prosent i Agder fra 2017 til 2018.

Artikkeltags