Foreslår nye naturreservater i Risør og Gjerstad - en del av skogen til Anders er blant områdene som kan bli vernet

To områder i Risør og Gjerstad, på tilsammen 2528 dekar, er nå foreslått som naturreservater. Det er Urvassliene i Gjerstad og Urfjellheia i Risør.