Har du glemt veteranene, ordfører Lunden?

Ordfører Per Kr. Lunden under frigjørings- og veteran-dagen under seremonien på Solsiden i 2018.

Ordfører Per Kr. Lunden under frigjørings- og veteran-dagen under seremonien på Solsiden i 2018. Foto:

Av
DEL

I 2011 leverte den rød/grønne regjeringen den første handlingsplan for veteraner.

For to år siden hadde jeg et engasjerende møte med ordfører Lunden angående veteranplaner for Risør kommune. I møte informerte jeg Lunde om vedtaket fra regjeringens oppfølgingsplan "I tjeneste for Norge fra 2014 hvor det slås fast at: - Det bør legges til rette for bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste". Kommunene oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale veteranplaner. Planene bør fokusere på behov for veteraner og deres familier.

I mitt møte med Lunden forklarte jeg hva en veteranplan går ut på. Det ble sendt en invitasjon fra Veteraninspektøren til Lunden om å delta på Veterankonferansen angående kommunale veteranplaner.

I bystyremøter 2017/18 etterspør opposisjonen fra Høyre veteranplaner for Risør.

24. mai 2017 svarer ordføreren bla:

-Vi har i dag ikke en slik handlingsplan for veteraner og vi kommer ikke til å utarbeide dette i inneværende år.

I tilsvaret skriver Lunden:

- noen har helseplager etter utenlandsoppholdet, men mange har det heldigvis ikke. Hvis veteraner ønsker mer fellesskap i grupper og foreninger, oppfordrer jeg selv veteranene til å ta initiativ til det, uten at det nødvendigvis skal være en kommunal oppgave. Kommunen har mange innbyggere som trenger å bearbeide skader og traumer fra krig, konflikt og skadelig stress. Ikke minst gjelder det flere som har kommet til Risør som flyktninger.


I bystyret 5.juni 2018 etterlyser Anette Lunner (H) spørsmål fra i fjor angående veteranplaner?

Konklusjonen er: Ingen fremgang i Kommunale veteranplaner.


Vet ordføreren egentlig hva en veteran er?

I Norge definerer vi en veteran som en person som har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner på vegne av den norske stat, forkortet til INTOPS. Veteraner omfatter stadig tjenestegjørende soldater og offiserer, og de som har avsluttet tjenesten. Over 90 prosent av veteranene er tilbake i det sivile liv. Veteraner er en selektiv gruppe med et stort spenn i alder, kompetanse og belastninger. De kommer hjem fra INTOPS med nyttige erfaringer og en større evne til å mestre vanskelig situasjoner. En undersøkelse av psykisk helse hos norsk militær personell som har tjenestegjort i Afghanistan 2001-2011 har konkludert med at det store flertallet av veteraner har god psykisk helse i gjennomsnitt 4 år etter avsluttet tjeneste. Nivået av helsesvikt er noe lavere hos Libanonveteraner (UNIFIL- undersøkelsen). Statistisk sentralbyrås (SSB) Levekårs undersøkelse indikerer at helsetilstanden for norske veteraner er god. Veteraner ligger også over den såkalte referansegruppen når det gjelder økonomi og utdannelse.

Selvsagt er det veteraner som sliter med ettervirkninger og som har problemer med " å skru av krigen".

I vinter var jeg i begravelse til en profilert veteran fra Risør kommune som i romjulen ble funnet død i sitt hjem. Han hadde ligget der en måned før han ble funnet. Aust- Agder blad skrev en fin reportasje om ensomhet og det å ta vare på hverandre. Prostdiakon Schøgren sier at det er trist at dette kunne skje i en by som Risør hvor alle kjenner alle. Risør kommune ved kommunalsjef for Helse og omsorg sier at han ikke kjenner til saken rundt den avdøde og at han ikke hadde tjenester fra kommunen. Når personer selv ikke evner å ta kontakt, kan en veterankontakt være et bindeledd mellom veteranen selv og kommunehelsetjenesten.

Veteranene i Risør

Risør m/omegn har ca. 75 veteraner, tar vi med Gjerstad og Vegårdshei er tallet over 100. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er den største landsdekkende veteranorganisasjonen. For veteraner i vårt område arrangeres det pizzakvelder på Kast Loss hver første torsdag i måneden. Frammøtet har ikke vært stort. At veteraner ikke møter opp på disse sammenkomstene kan være at de ikke føler nok gruppetilhørighet.

Merkedager

Det er viktig at veteranene får markere seg 8.mai på veterandagen, ved å bruke den blå FN- bereten og medaljene for sin INTOPS- tjeneste. Robert Mood uttalte så fint: -Stå opp og se deg selv i speilet og vær stolt av det du har utført! Dette kan være en motivasjon til at veteraner kommer seg ut av skapet og føler seg anerkjent.

Det tok mange år før krigsseilernes innsats ble verdsatt. Nå er det en nye generasjon av veteraner som må ivaretas. Vi er på god vei. Forsvarets veteransenter på Bæreia ved Kongsvinger feirer 60 år. Krigsveteranene fra andre verdenskrig er erstattet av INTOPS- veteraner som benytter stedet for gjenforening, kursing og rekreasjon sammen med deres familier.

I følge Veteraninspektør generalmajor Finn Kristian Hannestad er det nå over 100 kommuner som har eller er i prosess med å etablere veteranplaner.

Ordfører Lunden, nå har du en god anledning til å sette i gang prosessen for å gi våre veteraner en anerkjennelse for utført tjeneste.

Informasjon for utarbeidelse finner du på: Kommunale veteranplaner-Forsvaret https://forsvaret.no >kommuneplaner

Lunden, du har fått en pinsløyfe med påskriften "Støtt våre soldater" bruk den, da er du en av mange som støtter kampanjen for å løfte frem våre soldater.

Artikkeltags