Vi var mange som hevdet at å bygge helsehus på Tjenna «ikke hang på greip»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg synes det er på sin plass å minne befolkningen i Risør på at det til tider ikke er så lett å si fra når man er uenig her i kommunen. Det er den politiske makta som rår, også over kommunens økonomi.

Selv er jeg innflytter til Risør for noen få år siden, og liker å følge med. 

Torsdag skal formannskapet behandle sluttrapporten om forprosjektet om helsehus på Tjenna.

- Henger ikke på greip

I saksdokumentene står det (sitat): 
 

Rådmannens innstilling: 

Risør bystyre vedtar at prosjektet med et samlokalisert helsehus på Tjenna (tilbygg til Tjenngata 9) avsluttes. 

Hovedbegrunnelsen for dette er den geotekniske konklusjonen om at det ikke er tilrådelig å gjennomføre et slikt byggeprosjekt her. Det andre forholdet som gjør at prosjektet ikke videreføres, er at det ikke har lykkes å komme til en omforent avtale med legene om de økonomiske forholdene knyttet til leie og drift. (Sitat slutt)

Det var mange med meg som hevdet at å bygge på Tjenna "ikke henger på greip". Jeg skrev i Aust Agder blad at å bygge på Tjenna manglet vett og forstand og fikk kritikk for det. Men jeg står fortsatt for det jeg skrev. Jeg laget en underskriftskampanje sent på høsten i fjor og fikk nær 1000 underskrifter av risørfolk, med krav om å stoppe det videre arbeid med å utrede et helsehus på Tjenna.   Kommunen fikk underskriftene. Politikerne sa nei til å stoppe.

- Ustabil grunn
 

I 2012 bestilte kommunen en geoteknisk vurdering av grunnen på Tjenna av ingeniørfirmaet Sweco fordi det samlet seg store vannmasser på parkeringsplassen der. Jeg ble tipset om undersøkelsen av folk som hadde krevet innsyn i rapporten og fikk nei. Jeg skaffet rapporten i fjor høst.  Den er nevnt i formannskapsdokumentet «Rapport om forprosjektet om helsehus på Tjenna» som formannskapet nå får.

Undersøkelsens konklusjon i 2012 var tydelig. Grunnen i Tjenna er meget ustabil. Samtidig ble jeg kontaktet av folk som vet hva som ligger i grunnen, noe «alle» i Risør kjenner til blir det sagt. Det er mye «rart» for uten bark på toppen. Det er ikke vanskelig å forstå denne rapporten fra 2012 at det ikke er særlig lurt å bygge på Tjenna. Jeg ga Aust Agder blad en kopi av rapporten, men de gjorde ikke noe med den.

"Det er vårt ansvar å varsle"

Jeg har nå lest dokumentene om helsehusplanene som formannskapet skal behandle. Det er 70 sider! Der inngår den nevnte rapporten om hele forprosjektet. Fra en vurdering av grunnforholdene på Tjenna som Civil Consulting AS gjorde tidligere i år står det bl.a. (Sitat)

Civil Consulting AS konkluderer med at bygging på det aktuelle området ikke er tilrådelig, men det er teknisk mulig å gjennomføre bygging gjennom detaljert prosjektering og valg av tiltak/løsninger som ivaretar problemstillingene som beskrevet. Tiltaket vil dessuten sannsynligvis medføre at den omliggende grunnen blir utsatt for setninger.
 

Civil Consulting AS ved Michael Laubo kommenterer sin konklusjon i epost av 27.08.2018:


«Slik det fremgår av vårt notat RIG-01 er grunnforholdene på stedet meget

utfordrende, med sagflis, torv og organisk leire til store dybder. Det er videre et

poreovertrykk (vannovertrykk) i grunnen som sannsynligvis vil bli forstyrret ved

pelearbeidene, og dette vil kunne generere setninger utover selve prosjektområdet.

Slike forhold er problematiske sett med geotekniske øyne, og som geoteknisk rådgiver

er det vårt ansvar å varsle om dette.» (Sitat slutt)

Ut fra det jeg har forstått har helsehusarbeidet, bare i år, kostet 3,5 mill. kroner. Jeg står ikke inne for beløpet, men det er hentet fra en som oppfattet det i tertialrapporten som bystyret fikk presentert i siste møte. 

Nok sagt om helsehus på Tjenna av meg, men om ett år er det valg. 

Artikkeltags