Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er for meg en ufattelig dårlig løsning, for ikke å si ugjennomførbart

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Hasalen er det stort potensial for utvikling av sentrumsnære boliger som kan gi en langsiktig og god løsning for området.

Ved å bruke steinmassene til utbedring av vei med fortau, kaianlegg for fiskerne og et friområde som i tillegg kan skjerme fiskerihavna mot øst.

I 2012 fikk jeg laget et skisseforslag til hvordan tomta kan utnyttes. Det er tenkt 2 bygg som er ment å følge byggestilen på Solsiden så langt det er mulig, på til sammen 12 leiligheter a 90 kvadrat.

Jeg sendte en henvendelse til kommunen om en vurdering av forslaget, og skissene ble grunnlag for en politisk sak i bystyret.

Det ble enstemmig vedtak (sak 120/12 30.08.2012) om å starte arbeidet med en reguleringsplan for området i 2013. I samme sak ble det bevilget 400.000 til reguleringsplanarbeidet, som skulle dekke utgifter til ekstern hjelp der kommunen manglet kapasitet eller kompetanse.

Etter dette ble det utført geologiske undersøkelser av SVECO I 2014.

I rapporten kommer det fram: En utbygging i Hasalen er fullt mulig etter de forelagte planer. En tilleggseffekt vil være at eksisterende veiskjæring som nå ligger tett inntil veien blir trukket inn, og dermed minimerer rasfaren på denne veistrekningen.

I rapporten kommer det og fram at bergmassene kan benyttes til utfylling i sjøen.

Les også

— Risørfolk kan glede seg

Ble glemt

Etter dette har det ikke skjedd noe fra kommunens side. Jeg har selv måtte ta kontakt for å få vite hvor saken står. Siste tilbakemelding fra kommunen er en beklagelse for manglende tilbakemelding, og at saken har gått i glemmeboka! men at situasjonen kort fortalt er den (sitat administrasjonen i e-post 2016): Vi har nå laget et alternativ der vi henger en gang/sykkelvei på utsiden av eksisterende vei. Dette betyr at det ikke blir noen utvidelse av bilveien, men at vi separerer de myke trafikanter fra bilveien.

Administrasjonen uttaler at det likevel er fullt mulig å bygge i Hasalen etter at flyteveien/gang/sykkelveien er ferdig.

Les også

Mystisk stokke-funn ved Fiesund

- Ufattelig dårlig løsning

Dette er for meg en ufattelig dårlig løsning, for ikke å si ugjennomførbart. Kravet fra veivesenet for å bygge i Hasalen er en utvidelse av fylkesveien mot sjøen og det må etableres fortau på begge sider.

Prosjektet blir dermed låst, pga. at sprenging av store steinmasser vi ødelegge gang/sykkelveien.

Ved å sprenge ut til et leilighetsbygg i Hasalen vil det bli steinmasser nok som kan benyttes direkte på stedet uten dyr forurensende transport. Steinmassene vil kunne brukes til utvidelse av bilvei (sårt tiltrengt) med fortau, et fint solid kaianlegg til fiskerne. Det vil også kunne fylles ut til et friområde der det gamle badehuset lå. En tilleggseffekt av en utfylling her vil være god skjerm for fiskerihavna, da dette området er svært utsatt vinterstid.Et sentrumsnært friområde vil sannsynligvis være svært attraktivt for en turistby som Risør, Sagjordet friområdet på Krana er et godt eksempel på det.

FOR SENTRUMSUTVIKLING måtte dette være en vinn/vinn situasjon for kommunen, utbyggeren på Holmen og fiskerihavna.

Jeg savner en ny politisk diskusjon/ gjennomgang omkring planene for området!

Kommentarer til denne saken