Siste veggen falt på Holmen

Nå er alle bygg fra den gamle industritida på Holmen gjevnet med jorda.