Risørs tilskudd fra kultuminnefondet falt som en stein

Antall søknader, og dertil tildelinger, fra kulturminnefondet har falt dramatisk de siste par åra, siden byantikvaren forsvant.