Ny tilkopling på E18 viktig

INNLEGGSFORFATTER: Jan Einar Henriksen.Foto: arkiv

INNLEGGSFORFATTER: Jan Einar Henriksen.Foto: arkiv

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerTell små og store avkjørsler fra Fv416 neste gang du kjører fra E18 til Risør. De er langt flere enn du aner, og svært mange av dem er direkte farlige. I tillegg er Fv416 kupert, har mange uoversiktlige svinger, flere fartsbegrensninger, og sist men ikke minst svært dårlig sikret i forhold til myke trafikanter. Rent beredskapsmessige er det også negativt at Risør for en del av strekningen i dag ikke har alternativ tilførselsvei.

I sum mener jeg derfor at Risør kommune bør samle alle politiske krefter for å få til en helt ny trasé for en ny fremtidsrettet tilførselsvei fra nye E18 til Risør med få avkjørsler (Østebø, Lagveien, gml. E18 og tilkobling til den nye E18). Det vil også gagne beboere på Laget, Hope/Sandnes og Gjeving/Lyngør.

Dropp Victor Normans forslag om å legge veien i broer over fjordene, de kommer til å bli noen av Risørs fremste aktivum om noen år og bør ikke ødelegges av bruer.

Legg gjerne den nye E18 trasé med 130 km fartsgrense lenger inn en dagens trasé slik at det nye tilkoblingspunkt for Risør også gagner Vegårshei og Åmli slik at det naturlig blir et stort felles trafikk-knutepunkt for alle kommunene i østregionen. Det vil på sikt gange alle.

I tillegg bør det etableres et tilkoblingspunkt til nye E18 i området Homme/Fiane slik at det også blir en østre avkjørsel som kan lede trafikken ut mot Søndeled, Gjerneslandet og Kragerø syd.

Om vi f.eks legger den nye tilførselsveier fra Østebøsletta via Lagveien og videre opp til det nye tilkoblingspunkt på Nye E18 vil vi redusere av og påkjørslene fra rundt 90 til 3–4 og enkelt kunne etablere 90 km vei helt ned til Østebøsletta. Samtidig ville vi kunne benytte dagens Fv og E18 trace til lokaltrafikk.

Nå vil nok mange si at dette ikke går, og det er godt mulig.

Samtidig ser vi også lokalt at veistrukturen over tid er dynamisk og i stadig endring. Fra fjordbåtene til etablering av veinett. Den gamle Vestlandske hovedvei er jo i dag rene nostalgien og trekker flere hundre mennesker når historielaget inviterer til turer. Det er heller ikke så lenge siden E18 gikk gjennom Søndeled og det er vel ingen som i dag ville finne på å legge nye E18 gjennom boligområder eller sentra!

Og husk at den nye tilførselsvei og tilknytningspunkt til E18 skal være fremtidsrettet og løse fremtidens krav til trafikk, ikke løse lokaltrafikken! Derfor må vi tenke nytt, og hvem vet, kanskje vi i tillegg til å få en effektiv og sikker tilførselsvei også opplever at det blir mer attraktivt å etablere ny boligområder langs fv416 fra Østebø til Røed?

Artikkeltags