Rødt ber ordføreren ta grep: – Nytt fortau i Kragsgata kan løses i en fei

– Risør kommune og fylkeskommunen må så raskt som mulig finne en løsning for trafikksikkerheten til beboerne vis-à-vis rutebiltomta i Kragsgata.